Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 32 xuất bản ngày 30-12-2019: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-2019 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020. (từ trang 03 đến trang 08)
11-12-2019 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 và cho ý kiến báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. (từ trang 09 đến trang 20)
11-12-2019 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch vốn và danh mục chi tiết các xã sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 21 đến trang 30)
11-12-2019 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác. (trang 31)
11-12-2019 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tán thành chủ trương thành lập thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. (trang 32)
11-12-2019 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua đề án “Đề nghị công nhận thị trấn Cái Dầu mở rộng, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV”. (trang 33)
11-12-2019 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua đề án “Đề nghị công nhận thị trấn An Châu mở rộng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV”. (trang 34)
11-12-2019 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh giao biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước; phê duyệt số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020. (từ trang 35 đến trang 48)
11-12-2019 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2018. (từ trang 49 đến trang 50)
11-12-2019 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2020. (từ trang 51 đến trang 55)
11-12-2019 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020. (từ trang 56 đến trang 58)
28,528,683 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner