Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 05 + 06 xuất bản ngày 31-07-2011: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-05-2011 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô của bến xe Long Xuyên (bến tạm). (từ trang 03 đến trang 04)
02-06-2011 Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp và khắc con dấu đối với doanh nghiệp thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 05 đến trang 11)
03-06-2011 Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tính thuế đối với tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 12 đến trang 13)
03-06-2011 Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 14 đến trang 18)
03-06-2011 Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 19 đến trang 27)
09-06-2011 Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng trong công tác bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 28 đến trang 35)
09-06-2011 Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước ở địa phương trong lĩnh vực giao thông vận tải. (từ trang 36 đến trang 45)
14-06-2011 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án Kiện toàn cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện và công tác Tư pháp cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 46 đến trang 62)
12-07-2011 Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh An Giang. (từ trang 63 đến trang 75)
12-07-2011 Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập năm học 2011 - 2012 và mức thu học phí của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học trong tỉnh từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015. (từ trang 76 đến trang 79)
21-07-2011 Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 80 đến trang 110)
29,224,612 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner