Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2017

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 05-01
25 văn bản
 
Số 02  ngày 10-01
16 văn bản
 
Số 03  ngày 24-01
17 văn bản
 
Số 04  ngày 08-02
9 văn bản
 
Số 05  ngày 15-02
5 văn bản
 
Số 06  ngày 28-02
13 văn bản
 
Số 07  ngày 13-3
8 văn bản
 
Số 08  ngày 17-3
8 văn bản
 
Số 09  ngày 30-3
8 văn bản
 
Số 10  ngày 14-4
15 văn bản
 
Số 11  ngày 18-4
2 văn bản
 
Số 12  ngày 27-4
12 văn bản
 
Số 13  ngày 28-4
14 văn bản
 
Số 14  ngày 15-5
12 văn bản
 
Số 15  ngày 25-5
14 văn bản
 
Số 16  ngày 09-6
16 văn bản
 
Số 17  ngày 14-6
6 văn bản
 
Số 18  ngày 19-6
1 văn bản
 
Số 19  ngày 22-6
5 văn bản
 
Số 20  ngày 26-6
1 văn bản
 
Số 21  ngày 03-7
22 văn bản
 
Số 22  ngày 18-7
7 văn bản
 
Số 23  ngày 26-7
7 văn bản
 
Số 24  ngày 04-8
22 văn bản
 
Số 25  ngày 09-8
13 văn bản
 
Số 26  ngày 10-8
2 văn bản
 
Số 27  ngày 17-8
11 văn bản
 
Số 28  ngày 18-8
1 văn bản
 
Số 29  ngày 21-8
1 văn bản
 
Số 30  ngày 24-8
1 văn bản
 
Số 31  ngày 01-9
19 văn bản
 
Số 32  ngày 05-9
2 văn bản
 
Số 33  ngày 08-9
16 văn bản
 
Số 34  ngày 15-9
14 văn bản
 
Số 35  ngày 21-9
10 văn bản
 
Số 36  ngày 22-9
1 văn bản
 
Số 37  ngày 28-9
12 văn bản
 
Số 38  ngày 04-10
4 văn bản
 
Số 39  ngày 06-10
4 văn bản
 
Số 40  ngày 10-10
7 văn bản
 
Số 41  ngày 18-10
8 văn bản
 
Số 42  ngày 20-10
1 văn bản
 
Số 43  ngày 25-10
3 văn bản
 
Số 44  ngày 30-10
8 văn bản
 
Số 45  ngày 02-11
12 văn bản
 
Số 46  ngày 06-11
10 văn bản
 
Số 47  ngày 08-11
1 văn bản
 
Số 48  ngày 10-11
1 văn bản
 
Số 49  ngày 14-11
4 văn bản
 
Số 50  ngày 15-11
1 văn bản
 
Số 51  ngày 16-11
7 văn bản
 
Số 52  ngày 17-11
8 văn bản
 
Số 53  ngày 22-11
9 văn bản
 
Số 54  ngày 23-11
2 văn bản
 
Số 55  ngày 28-11
6 văn bản
 
Số 56  ngày 28-11
6 văn bản
 
Số 57  ngày 29-11
10 văn bản
 
Số 58  ngày 29-11
10 văn bản
 
Số 59  ngày 30-11
9 văn bản
 
Số 60  ngày 07-12
13 văn bản
 
Số 61  ngày 12-12
3 văn bản
 
Số 62  ngày 14-12
1 văn bản
 
Số 63  ngày 18-12
1 văn bản
 
Số 64  ngày 21-12
3 văn bản
 
Mục lục số 65  ngày 27-12
1 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

521 văn bản gồm 159 văn bản quy phạm pháp luật và 362 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2017
58 văn bản
 
Tháng 02-2017
27 văn bản
 
Tháng 3-2017
24 văn bản
 
Tháng 4-2017
43 văn bản
 
Tháng 5-2017
26 văn bản
 
Tháng 6-2017
29 văn bản
 
Tháng 7-2017
36 văn bản
 
Tháng 8-2017
51 văn bản
 
Tháng 9-2017
74 văn bản
 
Tháng 10-2017
35 văn bản
 
Tháng 11-2017
96 văn bản
 
Tháng 12-2017
22 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
54 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
439 văn bản
 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
1 văn bản
 
UBND thị xã Châu Đốc
1 văn bản
 
HĐND huyện An Phú
3 văn bản
 
UBND huyện An Phú
3 văn bản
 
UBND huyện Châu Phú
1 văn bản
 
HĐND huyện Phú Tân
3 văn bản
 
UBND huyện Phú Tân
3 văn bản
 
HĐND huyện Thoại Sơn
11 văn bản
 
UBND thành phố Châu Đốc
1 văn bản
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Quốc phòng
11 văn bản
 
Bồi thường - Giải phóng mặt bằng
1 văn bản
 
Chính sách - Xã hội
29 văn bản
 
Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp
11 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng
29 văn bản
 
Doanh nghiệp
4 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo
27 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải
6 văn bản
 
Hành chính - Tổ chức
165 văn bản
 
Khiếu nại - Tố cáo
2 văn bản
 
Khoa học Công nghệ
5 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
36 văn bản
 
Lâm nghiệp
1 văn bản
 
Lao động - Việc làm
4 văn bản
 
Lương thực - Thực phẩm
2 văn bản
 
Nhà ở
1 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn
21 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc
4 văn bản
 
Tài Chính - Ngân Sách
31 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường
10 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông
9 văn bản
 
Thuế - Phí và Lệ phí
48 văn bản
 
Thương mại
5 văn bản
 
Tôn giáo - Dân tộc
1 văn bản
 
Tư pháp
20 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao
21 văn bản
 
Y tế
16 văn bản
 
 
28,518,149 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner