Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2021 Thông báo số 467/TB-VPUBND của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Thư về Kế hoạch tổ chức các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện quan trọng của tỉnh giai đoạn 2022-2026 và Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022). 
22-11-2021 Quyết định số 429/QĐ-VPUBND của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 
01-06-2021 Công văn số 2665/VPUBND-TH của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch Triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 
01-07-2020 Quyết định số 291/QĐ-VPUBND của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công công tác của Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh. 
25-01-2017 Kế hoạch số 28A/KH-VPUBND của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cải cách hành chính của Văn phòng UBND tỉnh năm 2017. 
07-10-2015 Công văn số 3129/VPUBND-VX của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đào tạo nhân lực trình độ đại học, thạc sỹ cho tỉnh theo chủ trương đào tạo nhân lực cho các tỉnh, thành thuộc khu vực Tây Nam Bộ. 
10-06-2015 Quyết định số 163/QĐ-VPUBND của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 
24-11-2014 Thông báo số 3975/TB-VPUBND của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại Hội nghị trực tuyến Triển khai ứng dụng Chữ ký số trên địa bàn tỉnh An Giang. 
10-12-2012 Công văn số 2874/VPUBND-VX của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh v/v cho chủ trương mua sắm công cụ hỗ trợ, phương tiện cho lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. 
28-11-2012 Công văn số 2720/VPUBND-VX của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh v/v cho chủ trương bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ - năm 2013. 
17-10-2012 Quyết định số 534/QĐ-VPUBND của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế công tác Văn thư và Lưu trữ của Văn phòng UBND tỉnh An Giang. 
20-01-2009 Công văn số 16/VP.UBND-XDCB của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Đính chính văn bản số 3945/UBND-XDCB ngày 28/10/2008 của UBND tỉnh. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,503,919 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner