Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 17 xuất bản ngày 24-06-2020: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-06-2020 Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 03 đến trang 08)
03-06-2020 Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân định trách nhiệm quyết định đầu tư; phân cấp thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 09 đến trang 13)
03-06-2020 Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 14 đến trang 19)
11-06-2020 Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 1748/2005/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh An Giang. (trang 20)
05-06-2020 Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin và duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử thành phố Long Xuyên. (từ trang 21 đến trang 29)
15-06-2020 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án “Đề nghị công nhận thành phố Long Xuyên mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh An Giang”. (từ trang 30 đến trang 31)
15-06-2020 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án “Đề nghị công nhận thành phố Long Xuyên là đô thị loại I trực thuộc tỉnh An Giang”. (trang 32)
08-06-2020 Quyết định số 1295/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang. (từ trang 33 đến trang 35)
17-06-2020 Quyết định số 1392/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư. (từ trang 36 đến trang 40)
28,860,243 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner