Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 06 xuất bản ngày 15-07-2012: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-06-2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế sử dụng Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 03 đến trang 28)
18-06-2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 49/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2010 của UBND tỉnh An Giang về ban hành Quy chế quản lý cơ sở dữ liệu tra cứu tình trạng hồ sơ trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 29 đến trang 30)
02-07-2012 Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 31 đến trang 50)
03-07-2012 Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định các khu vực khi lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động phải xin giấy phép xây dựng ở các đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 51 đến trang 61)
05-07-2012 Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Vận hành hệ thống họp trực tuyến trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 62 đến trang 68)
03-07-2012 Chỉ thị số 09/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 69 đến trang 70)
09-07-2012 Chỉ thị số 10/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang. (từ trang 71 đến trang 73)
26-07-2012 Chỉ thị số 11/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 74 đến trang 77)
27-06-2012 Quyết định số 1023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thi hành Quyết định có hiệu lực pháp luật trong quản lý đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 78 đến trang 79)
29,296,818 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner