Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 06 xuất bản ngày 27-03-2013: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-02-2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp, uỷ quyền thực hiện quyết định đầu tư và quy định về đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 03 đến trang 06)
14-03-2013 Chỉ thị số 06/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý xe đẩy tay bán hàng lưu động trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 07 đến trang 08)
20-02-2013 Chỉ thị số 02/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Châu Đốc về công tác quốc phòng địa phương năm 2013. (từ trang 09 đến trang 13)
19-03-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Tân. (từ trang 14 đến trang 22)
04-02-2013 Quyết định số 252/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn Phổ cập Giáo dục năm 2012. (từ trang 23 đến trang 26)
15-01-2013 Quyết định số 1587/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu về việc Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã năm 2013. (từ trang 27 đến trang 49)
15-01-2013 Chương trình số 01/CTR-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu chương trình công tác năm 2013 của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu. (từ trang 50 đến trang 67)
28,904,412 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner