Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 05 + 06 xuất bản ngày 30-06-2009: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-05-2009 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án tại địa bàn các xã, thị trấn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 03 đến trang 20)
22-05-2009 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư (giai đoạn 2) thuộc chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 21 đến trang 30)
02-06-2009 Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ rừng và sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 31 đến trang 39)
17-06-2009 Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều trong Quyết định 11/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Bản Quy định về quản lý nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 40 đến trang 99)
23-06-2009 Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang. (từ trang 100 đến trang 108)
01-06-2009 Chỉ thị số 05/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009-2010. (từ trang 109 đến trang 111)
29-06-2009 Quyết định số 1355/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình “Áp dụng công nghệ cao trong các ngành công nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020”. (từ trang 112 đến trang 117)
29,244,636 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner