Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 01 xuất bản ngày 28-02-2010: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-01-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi biểu mức thu phí qua phà trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ngày 21tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. (từ trang 03 đến trang 04)
06-01-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi biểu mức thu phí qua cầu Cồn Tiên tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. (từ trang 05 đến trang 06)
07-01-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về bầu cử trưởng khóm, ấp trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 07 đến trang 13)
12-01-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng, thẩm định, đóng góp ý kiến, ban hành và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. (từ trang 14 đến trang 20)
05-02-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang. (từ trang 21 đến trang 28)
05-02-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ- UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh An Giang. (từ trang 29 đến trang 37)
07-01-2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bầu cử Trưởng khóm, ấp trong địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 38 đến trang 39)
11-01-2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết. (từ trang 40 đến trang 42)
11-01-2010 Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các công việc chuẩn bị cho kết thúc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ giai đoạn 1 và đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình này giai đoạn 2. (từ trang 43 đến trang 45)
12-01-2010 Chỉ thị số 04/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 46 đến trang 47)
29,224,319 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner