Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 34 xuất bản ngày 14-10-2021: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-09-2021 Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tiêu chí thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 03 đến trang 09)
05-10-2021 Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội. (từ trang 10 đến trang 11)
06-10-2021 Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh An Giang. (từ trang 12 đến trang 25)
12-10-2021 Quyết định số 47/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, mức trích để lại cho tổ chức thu phí và bố trí sử dụng nguồn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 26 đến trang 27)
21-09-2021 Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành Quy chế công tác Văn thư - Lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố Châu Đốc. (từ trang 28 đến trang 50)
12-10-2021 Quyết định số 2330/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Hướng dẫn chuẩn hóa hoạt động khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang”. (từ trang 51 đến trang 57)
27,271,824 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner