Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 30 xuất bản ngày 06-09-2021: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-08-2021 Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND, ngày 12/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. (từ trang 03 đến trang 05)
19-08-2021 Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc nhiệm kỳ 2021 - 2026. (từ trang 06 đến trang 28)
19-08-2021 Quyết định số 1943/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 29 đến trang 44)
20-08-2021 Quyết định số 1963/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án quảng bá, xúc tiến và phát triển sản phẩm OCOP tỉnh An Giang, giai đoạn 2021-2023. (từ trang 45 đến trang 58)
27-08-2021 Kế hoạch số 530/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục” năm 2021. (từ trang 59 đến trang 65)
26-08-2021 Công văn số 3369/UBND-TH của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc về việc đính chính thể thức văn bản. (trang 66)
25,940,842 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner