Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
HĐND thành phố Châu Đốc
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2016

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 08-01
1 văn bản
 
Số 02  ngày 15-01
22 văn bản
 
Số 03  ngày 20-01
29 văn bản
 
Số 04  ngày 25-01
9 văn bản
 
Số 05  ngày 29-01
7 văn bản
 
Số 06  ngày 03-02
9 văn bản
 
Số 07  ngày 16-02
6 văn bản
 
Số 08  ngày 26-02
6 văn bản
 
Số 09  ngày 09-3
12 văn bản
 
Số 10  ngày 24-3
18 văn bản
 
Số 11  ngày 12-4
20 văn bản
 
Số 12  ngày 21-4
15 văn bản
 
Số 13  ngày 28-4
1 văn bản
 
Số 14  ngày 06-5
10 văn bản
 
Số 15  ngày 16-5
11 văn bản
 
Số 16  ngày 18-5
2 văn bản
 
Số 17  ngày 24-5
1 văn bản
 
Số 18  ngày 27-5
7 văn bản
 
Số 19  ngày 06-6
6 văn bản
 
Số 20  ngày 10-6
12 văn bản
 
Số 21  ngày 16-6
1 văn bản
 
Số 22  ngày 24-6
8 văn bản
 
Số 23  ngày 05-7
14 văn bản
 
Số 24  ngày 11-7
6 văn bản
 
Số 25  ngày 22-7
13 văn bản
 
Số 26  ngày 25-7
20 văn bản
 
Số 27  ngày 01-8
1 văn bản
 
Số 28  ngày 10-8
12 văn bản
 
Số 29  ngày 11-8
8 văn bản
 
Số 30  ngày 12-8
4 văn bản
 
Số 31  ngày 17-8
1 văn bản
 
Số 32  ngày 18-8
9 văn bản
 
Số 33  ngày 24-8
9 văn bản
 
Số 34  ngày 26-8
5 văn bản
 
Số 35  ngày 01-9
3 văn bản
 
Số 36  ngày 06-9
8 văn bản
 
Số 37  ngày 09-9
26 văn bản
 
Số 38  ngày 15-9
9 văn bản
 
Số 39  ngày 20-9
23 văn bản
 
Số 40  ngày 26-9
11 văn bản
 
Số 41  ngày 27-9
4 văn bản
 
Số 42  ngày 30-9
1 văn bản
 
Số 43  ngày 06-10
7 văn bản
 
Số 44  ngày 07-10
9 văn bản
 
Số 45  ngày 21-10
12 văn bản
 
Số 46  ngày 28-10
1 văn bản
 
Số 47  ngày 02-11
7 văn bản
 
Số 48  ngày 11-11
1 văn bản
 
Số 49  ngày 15-11
7 văn bản
 
Số 50  ngày 24-11
15 văn bản
 
Số 51  ngày 28-11
1 văn bản
 
Số 52  ngày 08-12
8 văn bản
 
Số 53  ngày 12-12
3 văn bản
 
Số 54  ngày 14-12
2 văn bản
 
Số 55  ngày 20-12
9 văn bản
 
Số 56  ngày 26-12
1 văn bản
 
Số 57  ngày 30-12
14 văn bản
 
Mục lục số 58  ngày 31-12
1 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

498 văn bản gồm 140 văn bản quy phạm pháp luật và 358 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2016
68 văn bản
 
Tháng 02-2016
21 văn bản
 
Tháng 3-2016
30 văn bản
 
Tháng 4-2016
36 văn bản
 
Tháng 5-2016
31 văn bản
 
Tháng 6-2016
27 văn bản
 
Tháng 7-2016
53 văn bản
 
Tháng 8-2016
49 văn bản
 
Tháng 9-2016
85 văn bản
 
Tháng 10-2016
29 văn bản
 
Tháng 11-2016
31 văn bản
 
Tháng 12-2016
38 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
61 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
413 văn bản
 
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
1 văn bản
 
HĐND thị xã Tân Châu
3 văn bản
 
HĐND huyện Phú Tân
3 văn bản
 
UBND huyện Phú Tân
6 văn bản
 
UBND thành phố Châu Đốc
10 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Quốc phòng
11 văn bản
 
Chính sách - Xã hội
19 văn bản
 
Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp
2 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng
52 văn bản
 
Doanh nghiệp
8 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo
18 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải
6 văn bản
 
Hành chính - Tổ chức
187 văn bản
 
Khiếu nại - Tố cáo
1 văn bản
 
Khoa học Công nghệ
8 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
36 văn bản
 
Lâm nghiệp
3 văn bản
 
Lao động - Việc làm
1 văn bản
 
Lương thực - Thực phẩm
2 văn bản
 
Nhà ở
8 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn
33 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc
1 văn bản
 
Tài Chính - Ngân Sách
10 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường
8 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông
7 văn bản
 
Thuế - Phí và Lệ phí
24 văn bản
 
Thương mại
6 văn bản
 
Tôn giáo - Dân tộc
1 văn bản
 
Tư pháp
20 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao
17 văn bản
 
Y tế
6 văn bản
 
 
6,606,721 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner