Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
HĐND thành phố Châu Đốc
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2019

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 04-01
28 văn bản
 
Số 02  ngày 09-01
8 văn bản
 
Số 03  ngày 15-01
6 văn bản
 
Số 04  ngày 25-01
8 văn bản
 
Số 05  ngày 26-02
2 văn bản
 
Số 06  ngày 14-3
4 văn bản
 
Số 07  ngày 25-3
3 văn bản
 
Số 08  ngày 08-4
4 văn bản
 
Số 09  ngày 16-4
1 văn bản
 
 

Văn bản đã đăng Công báo

64 văn bản gồm 30 văn bản quy phạm pháp luật và 34 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2019
50 văn bản
 
Tháng 02-2019
2 văn bản
 
Tháng 3-2019
7 văn bản
 
Tháng 4-2019
5 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
28 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
36 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Chính sách - Xã hội
6 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng
6 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải
3 văn bản
 
Hành chính - Tổ chức
23 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
4 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn
3 văn bản
 
Tài Chính - Ngân Sách
6 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường
1 văn bản
 
Thuế - Phí và Lệ phí
10 văn bản
 
Tư pháp
2 văn bản
 
 
 
6,606,631 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner