Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
HĐND thành phố Châu Đốc
UBND thành phố Châu Đốc

Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú ban hành: 3 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-01-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 
10-06-2015 Chỉ thị số 03/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú về việc nâng cao chất lượng xây dựng, kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện. 
09-01-2014 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú về công tác quốc phòng địa phương năm 2014. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
6,606,610 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner