Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
HĐND thành phố Châu Đốc
UBND thành phố Châu Đốc

Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân ban hành: 29 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-12-2016 Nghị quyết số 71/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2017 của huyện Phú Tân (nguồn vốn do huyện quản lý). 
15-12-2016 Nghị quyết số 70/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 của huyện Phú Tân (nguồn vốn do huyện quản lý). 
15-12-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017. 
18-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016. 
18-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. 
18-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 huyện Phú Tân. 
23-07-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính xã Phú Hiệp và xã Phú Long, huyện Phú Tân. 
23-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân về việc phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Phú Tân năm 2015. 
23-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015. 
12-12-2014 Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015. 
12-12-2014 Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân về việc phê chuẩn dự toán thu - chi ngân sách nhà nước huyện Phú Tân năm 2015. 
12-12-2014 Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân về nâng cấp đô thị thị trấn Phú Mỹ lên đô thị loại IV vào năm 2016. 
12-12-2014 Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 
12-12-2014 Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. 
16-07-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014. 
16-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân về việc phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước huyện Phú Tân năm 2014. 
17-12-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân năm 2014. 
17-12-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Phú Tân năm 2014. 
17-12-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 huyện Phú Tâ. 
30-07-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân về việc phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Phú Tân năm 2013. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
6,606,588 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner