Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
HĐND thành phố Châu Đốc
UBND thành phố Châu Đốc

Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân ban hành: 30 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-12-2017 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
11-12-2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Phú Tân. 
23-01-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền thanh huyện Phú Tân. 
07-07-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Phú Tân. 
25-05-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Tân. 
17-05-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Tân. 
17-05-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Phú Tân. 
06-05-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Tân. 
16-12-2015 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân về việc hủy bỏ Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 của Chủ tịch UBND huyện Phú Tân. 
10-11-2015 Quyết định số 4219/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân ban hành Kế hoạch thực hiện bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện Phú Tân. 
03-11-2015 Quyết định số 4166/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Phú Tân. 
13-10-2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân về việc Ban hành Bản quy định thể thức đấu giá quyền sử dụng đất ở theo giá linh hoạt trong các cụm, tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn huyện Phú Tân. 
07-09-2015 Quyết định số 3435/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân về việc hủy bỏ Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Phú Tân. 
05-08-2015 Chỉ thị số 09/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện. 
24-07-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. 
10-07-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Phú Tân. 
10-07-2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Phú Tân. 
19-03-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Phú Tân. 
14-02-2015 Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân về việc tăng cường công tác quản lý và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2015. 
19-12-2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Phú Tân. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
6,606,625 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner