Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
HĐND thành phố Châu Đốc
UBND thành phố Châu Đốc

Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-03-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đội Quản lý Trật tự Đô thị thành phố Châu Đốc. 
06-10-2016 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa thành phố Châu Đốc. 
19-09-2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế thành phố Châu Đốc. 
24-08-2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý Đô thị thành phố Châu Đốc. 
24-08-2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Châu Đốc. 
22-08-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc. 
17-05-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế thành phố Châu Đốc. 
10-05-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Châu Đốc. 
29-03-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế thành phố Châu Đốc. 
24-02-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Châu Đốc. 
02-02-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Châu Đốc. 
17-12-2015 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc. 
11-11-2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu di tích văn hóa, lịch sử và du lịch Núi Sam, thành phố Châu Đốc. 
28-10-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố Châu Đốc. 
03-04-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thành phố Châu Đốc. 
24-03-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Châu Đốc. 
17-02-2014 Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc về việc cấm chôn cất và di dời thi hài, hài cốt tại khu quy hoạch Công viên văn hóa Núi Sam, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. 
12-02-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố Châu Đốc. 
20-01-2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc về công tác quốc phòng địa phương năm 2014. 
05-11-2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu di tích văn hóa, lịch sử và du lịch Núi Sam, thành phố Châu Đốc. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
6,606,737 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner