Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
HĐND thành phố Châu Đốc
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 03 xuất bản ngày 15-01-2019: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2018 Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và khai thác công trình kè trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 02 đến trang 15)
28-12-2018 Quyết định số 63/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thời gian gửi báo cáo quyết toán và thẩm định, thông báo thẩm định quyết toán năm. (từ trang 16 đến trang 19)
03-01-2019 Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 20 đến trang 23)
07-01-2019 Quyết định số 18/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư. (từ trang 24 đến trang 29)
11-01-2019 Chỉ thị số 70/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. (từ trang 30 đến trang 34)
28-12-2018 Kế hoạch số 838/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn tỉnh An Giang giai đoạn 2019 - 2020. (từ trang 35 đến trang 47)
8,099,755 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner