Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
HĐND thành phố Châu Đốc
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2019

Tháng 01-2019: 49 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-01-2019 Quyết định số 162/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh An Giang. 
23-01-2019 Quyết định số 161/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang. 
22-01-2019 Kế hoạch số 33/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018. 
22-01-2019 Quyết định số 147/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang. 
18-01-2019 Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
17-01-2019 Quyết định số 114/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải. 
17-01-2019 Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chế độ đối với thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang. 
11-01-2019 Chỉ thị số 70/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. 
07-01-2019 Quyết định số 18/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
03-01-2019 Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
28-12-2018 Kế hoạch số 838/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn tỉnh An Giang giai đoạn 2019 - 2020. 
28-12-2018 Quyết định số 63/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thời gian gửi báo cáo quyết toán và thẩm định, thông báo thẩm định quyết toán năm. 
28-12-2018 Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và khai thác công trình kè trên địa bàn tỉnh An Giang. 
28-12-2018 Quyết định số 3372/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang. 
28-12-2018 Quyết định số 3371/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người có công với cách mạng, đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội và kinh phí đi thăm chúc Tết Kỷ Hợi năm 2019. 
20-12-2018 Quyết định số 60/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang. 
20-12-2018 Quyết định số 59/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang. 
17-12-2018 Quyết định số 56/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang. 
17-12-2018 Quyết định số 55/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 
17-12-2018 Quyết định số 54/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ quy định về phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang tại Quyết định số 86/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
6,606,627 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner