Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
HĐND thành phố Châu Đốc
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2020

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-06-2020 Quyết định số 1418/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ liên quan trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 
03-06-2020 Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang. 
05-05-2020 Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang. 
08-04-2020 Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Nhà máy xử lý chất thải rắn Thoại Sơn, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. 
31-12-2019 Quyết định số 83/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9,488,536 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner